?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Respektovat a být respektován
elena_k85

Základním východiskem našeho působení je přesvědčení, že z postoje respektu a úcty se odvíjí vše ostatní – v rodině, ve škole, v mezilidských vztazích vůbec (respektovani.com).

Про похвалу: "Mnoha dětem ovšem dělají pochvaly dobře. Skrytým rizikem pochval ale je, že nenápadně budují závislost na autoritě a učí děti, aby nedělaly nějakou činnost kvůli činnosti samotné, ale aby se zavděčily dospělému. Jako bychom pochvalou sdělovali: „Děláš věci proto, abych byl spokojen.“ Pochvaly se také často netýkají toho, co dítě udělalo, ale jeho osoby („Jsi hodná. Děláš mi radost.“). Dítě se tak může učit, že jeho hodnota závisí na tom, do jaké míry uspokojí druhé nebo se jim zavděčí. Pochvaly se tak stávají nástrojem k ovládání a manipulaci, ať už jsme si toho vědomi nebo ne. Mohou to ilustrovat i situace ze života dospělých – kolegyně v práci vám třeba řekne: „Vy jste taková šikovná výtvarnice. Že si vezmete na starost výzdobu školy?“ A dětem říkáme: „Ty jsi takový šikovný. Že to tu uklidíš?“

Nikdo z nás tu ale není jen pro uspokojení druhých. Potřebujeme najít svou vlastní cestu životem, která pak může přinést obohacení i dalším lidem." (Из статьи "Každý člověk potřebuje uznání od druhých", http://www.respektovani.com/index.php?obsah=2&sub=0&idc=93#93).

Лекция Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek
http://www.tedxprague.cz/videa/rocnik/tedx2010/vzdelavani/v/jak-se-z-touhy-ucit-se-stane-sberatelstvi-znamek/

Книга "Respektovat a být respektován" Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová.
Есть в "Неолуксоре", по крайней мере в интернет-магазине. Очень хочу прочитать.

Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.